Mūsu birojs sniedz juridisko atbalstu esošajiem komersantiem un tiem, kas vēlas dibināt savu uzņēmumu.

  • Dokumentu paketes sagatavošana reģistrācijai (SIA, AS, IK, u.c.);
  • Papildinājumi un grozījumi reģistrēto komersantu reģistrācijas dokumentos;
  • Atļauju un licenču saņemšana, lai veiktu citus darbības veidus;
  • Līdzdalība juridiskās personas reorganizācijas procesā;
  • Juridiskās personas maksātnespējas process un likvidācija.

Mēs sniedzam konsultācijas un gatavojam dokumentus iesniegšanai LR Uzņēmumu reģistrā, ja nepieciešams nodrošinām dokumentu iesniegšanu un saņemšanu no LR Uzņēmumu reģistra.