Jebkura operācija ar nekustamo īpašumu – nopietns un atbildīgs process.
Nenozīmīgi, šķietami sīkumi var radīt nepatīkamas sekas, no nogurdinošām papīru vākšanām, līdz pat īpašuma zaudējumam. Tāpēc, protams, ja Jums pašiem nav atbilstošas juridiskās izglītības, labāk vērsties pēc palīdzības pie kvalificētiem speciālistiem.

Juridiskā līdzdalība darījumā, Jums nodrošinās pārliecību par tā tiesiskumu, bez riska no trešo personu iesnieguma par tiesībām uz nekustamo īpašumu, kuru Jūs iznomājat vai vēlaties iegādāties. Jums tāpat nebūs jātērē laiks uz dokumentu sagatavošanu, valsts aģentūru apmeklējumiem un attiecīgās juridiskās literatūras pētījumiem.

Līdzdalība darījumos ar nekustamo īpašumu ietver sevī divus galvenos posmus:
Sagatavošanas, kura laikā tiek veikta juridisko dokumentu pārbaude, kas apliecina īpašnieku identitāti, likumīgu un pareizu noformēšanu, saistošās informācijas analīzi, pieprasījumu un iztrūkstošās informācijas nodrošināšanu, pārrunu organizēšanu un vadīšanu starp pusēm, lai iegūtu klientam labvēlīgus nosacījumus.

Otrs posms ietver sevī līguma reģistrāciju, kuras laikā tiek veiktas visas likumā noteiktās procedūras, lai nostiprinātu jaunā īpašnieka īpašuma tiesības.

Atmetot visas šaubas, Jūs varat uzticēties “Justeco” juristiem, viņi pārbaudīs īpašuma juridisko statusu, tā vēsturi, pušu tiesības veikt darījumu un, tādejādi, palīdzēs samazināt visus riskus līdz minimumam.

Izsole

Izsole – tā ir iespēja iegādāties nekustamo īpašumu par cenu, kura zemāka nekā tirgus cena. No likuma viedokļa, izsole ir ar likumu noteikta īpašuma atsavināšanas procedūra no maksātnespējīga aizņēmēja vai citas personas, par labu vienam no procesa dalībniekiem. Saskaņā ar likumu un saistošiem noteikumiem tiek veikta sekojoša procedūra:

  • laikrakstā tiek publicēts sludinājums ar izsoles objekta adresi, izsoles sākumcenu, laiku, vietu un citiem izsoles nosacījumiem;
  • izsoles dalībnieki, līdz izsoles sākumam, pārskaita uz tiesu izpildītāja norādīto bankas kontu maksājumu par piedalīšanos izsolē, kurš, kā noteikts, ir 10% no izsoles objekta sākumcenas;
  • izsoles dalībnieki, kuri iemaksājuši sākotnējo iemaksu, norādītajā laikā un vietā, iziet reģistrāciju, ko veic tiesu izpildītājs, kurš organizē izsoli;
  • tiesu izpildītājs, starp dalībniekiem veic solīšanu, izvēloties izsoles soli pēc saviem ieskatiem;
  • par izsoles uzvarētāju tiek uzskatīts tas dalībnieks, kurš ir piedāvājis visaugstāko cenu par izsoles objektu;
  • pēc izsoles rezultātiem tiek sastādīts akts, kurā tiek fiksēta objekta solīšanas gaita, izsoles uzvarētājs un nosolītā augstākā cena;
  • izsoles uzvarētājam, kā noteikts – viena mēneša laikā, ir jāveic atlikušās nosolītās summas iemaksa, kas ir starpība starp objekta pirkuma maksu un sākotnējo iemaksu, tiesu izpildītāja norādītajā bankas kontā, kā arī nelielas papildus izmaksas dokumentu noformēšanai.


Līdz ar to izsole tiek uzskatīta par pabeigtu, un tās uzvarētājs iegūst tiesības uz objekta iegādi.

No šī brīža sākas nākošais posms – īpašuma tiesību nostiprināšana uz iegādāto objektu un ievešana valdījumā.

Mūsu kvalificētie speciālisti var Jums ne tikai pareizi novērtēt pašu objektu, bet arī riskus, kuri saistīti ar tā iegādi, kā arī – precīzi noteikt objekta maksimālās cenas latiņu, līdz kurai būtu izdevīgi veikt izsoles solīšanu. Mūsu darbinieki Jūsu vietā var veikt visu etapu profesionālo daļu darba – no interesanta un perspektīva vai vienkārši Jūsu vēlmēm atbilstoša objekta izvēles, līdz tā iegādei un ievešanai valdījumā.