Iecerēto ideju realizācijai, jau esoša uzņēmuma saimnieciskās darbības paplašināšanai, jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai tirgū, Jums ir nepieciešams Biznesa plāns.

Biznesa plāns – programma biznesa operāciju īstenošanai, kas satur informāciju par uzņēmumu, piedāvāto preci, tā ražošanu, tirgu, mārketingu, darba organizāciju un efektivitāti.

Biznesa plāns tas ir īss, precīzs un saprotams paredzētā biznesa apraksts, kā galvenais instruments, izskatot dažādu situāciju variantus, kas ļauj izvēlēties sev vēlamo perspektīvāko rezultātu un noteikt līdzekļus mērķa sasniegšanai. Biznesa plāns ir dokuments, kas ļauj pārvaldīt biznesu, tādēļ tas ir kā neatņemams stratēģiskās plānošanas elements, tā īstenošanas un kontroles rokasgrāmata. Svarīgi Biznesa plānu aplūkot kā pašu plānošanas procesu un uzņēmuma iekšējās vadības instrumentu.


Biznesa plāns kalpo diviem galvenajiem mērķiem:

 • Tas investoram sniedz atbildi uz jautājumu, vai ir vērts ieguldīt līdzekļus dotajā investīciju projektā.
 • Kalpo par informācijas avotu personām, kuras piedalās projekta realizācijā.

Biznesa plāns palīdz uzņēmējam atrisināt sekojošus pamatuzdevumus:

 • noteikt konkrētus uzņēmuma darbības virzienus;
 • mērķa tirgus un uzņēmuma vietu šajos tirgos;
 • formulēt ilgtermiņa un īstermiņa uzņēmuma mērķus, stratēģiju un taktiku to sasniegšanai;
 • noteikt atbildīgās personas par stratēģijas īstenošanu; izvēlēties sastāvu un noteikt preču un pakalpojumu rādītājus, kurus uzņēmums piedāvās patērētājam;
 • izvērtēt ražošanas un tirdzniecības izmaksas pēc to izstrādes un realizācijas;
 • apzināt esošo uzņēmuma kadru atbilstību noteikumu prasībām, darba motivācijas nosacījumus nosprausto mērķu sasniegšanai;
 • noteikt uzņēmuma mārketinga pasākumu sastāvu tirgus izpētē, reklāmā, pārdošanas veicināšanā, cenu veidošanā, izplatīšanas kanāliem, u.c.;
 • novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli un pieejamo finansiālo un materiālo resursu atbilstību nosprausto mērķu sasniegšanai; paredzēt grūtības, „zemūdens akmeņus”, kas var traucēt praktisko Biznesa plāna īstenošanu.

Biznesa plāns palīdz uzņēmējam saņemt atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

 • kādu produkcijas veidu vai kādu jaunu biznesu izvēlēties, lai izietu uz iekšējo un ārējo tirgu;
 • kāds būs tirgus pieprasījums pēc piedāvātās preces un pakalpojumiem, kā tas mainīsies;
 • kādi resursi un kādos daudzumos būs nepieciešami, lai organizētu biznesa projektu;
 • cik izmaksās nepieciešamie resursi un kur atrast uzticamus piegādātājus;
 • kādas attiecīgajos tirgos būs ražošanas organizācijas, produkcijas realizācijas un pakalpojumu izmaksas;
 • kāda var būt dotās produkcijas tirgus cena un kā to ietekmēs konkurenti;
 • kādi varētu būt kopējie ienākumi, un kā tos vajadzētu sadalīt starp visiem biznesa projekta dalībniekiem;
 • kādi būs ražošanas efektivitātes rādītāji un kā tos var paaugstināt.

 

Ērtai un efektīvai uzņēmuma vadīšanai, mēs piedāvājam Juridisko uzņēmumu apkalpošanu uz pastāvīga, līgumiska pamata. Mēs esam izstrādājuši pakalpojumu paketes, kuras atbilst kā mazo uzņēmumu, tā arī lielo holdingu prasībām. Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem kvalificēta jurista nolīgšana darbā, no finansiālā viedokļa, vienkārši nav iespējama, bet juridisko konsultāciju apmeklējums atņem daudz laika un līdzekļu. Tādēļ mēs piedāvājam dažādas pakalpojumu paketes, kuras ļaus Jūsu biznesam attīstīties, vienmēr un visur saņemt steidzamu juridisko konsultāciju, ietaupīt Jūsu laiku un līdzekļus.