Juridiskā biroja “Justeco” speciālisti nodarbojas ar visa veida līgumu izstrādi, kuri pielietojami cilvēka privātajā dzīvē un komercdarbībā:

 • Pirkšanas-pārdošanas līgumi
 • Rokas naudas
 • Ķīlas
 • Nomas
 • Aizdevuma
 • Galvojuma
 • Atcēlēja
 • Uztura
 • Kārtības
 • Pārvadājuma
 • Pilnvarojuma
 • Komisijas
 • Darba līgumi
 • Mierizlīgumi
 • Laulības līgumi
 • un daudzi citi.

Mēs nodarbojamies ar visa veida līgumu pielikumu izstrādi un analīzi, kā arī citu dokumentu sagatavošanu, kas nepieciešami, lai apliecinātu darījuma/darbības tiesisko statusu.

Pārstāvam klientus tiesās, pārrunās, valsts un pašvaldību iestādēs.

Sastādām prasības pieteikumus pirmās instances tiesās, Apgabala un Augstākās tiesās Latvijas Republikā, iesniegumus, sūdzības, lūgumus, apelācijas, kasācijas un citus juridiskos dokumentus. Sniedzam juridiskās konsultācijas.