Juridiskie pakalpojumi Cena EUR
Jurista konsultācija (1 stunda) 30,-
Pilnvaras sastādīšana 30,-
Vēstules sastādīšana 30,-
Dokumentu apstrāde un analīze 57,-
Pretenzijas sastādīšana 35,-
Dažādu aktu sastādīšana 21,50
Uzņēmuma reģistrācija (pilna, ar min 2800 EUR) līdz 4 valdes locekļiem 145,-
Mikrouzņēmuma reģistrācija (līdz 2 valdes locekļiem) 70,-
Mikrouzņēmuma reģistrācija (no 3 un vairāk valdes locekļiem) 100,-
Grozījumi LR Uzņēmumu Reģistra 57,-
Licenzēs noformēšana (par katru) 72,-
Nomas līgums 60,-
Nekustama īpašuma pirkšanas-pārdošanas līgums (atkarība no līguma sarežģītības) 70 - 200,-
Nekustama īpašuma cerību pirkšanas-pārdošanas līgums/ rokasnaudas līgums 55 – 142,-
Preces pirkuma-pārdevuma līgums 70,-
Vienošanās 70,-
Cesijas līgums 70,-
Laulības līgums 70,-
Mierizlīgums 85,-
Prasības pieteikums tiesā (rajona tiesā) 145 – 285,-
Prasības pieteikums tiesā (Apgabaltiesā) 215 – 430,-
Kasācija, apelācija 500 – 700,-

Prasības pieteikums par maksātnespēju fiziskai personai

220,-

Prasības pieteikums par maksātnespēju jur. personai

700,-
Maksātnespējas lietas vadīšana, ar administratoru pakalpojumu sniegšanu (mēnesī) 70,-
Kreditora prasījums 90,-
Prasības pieteikums brīdinājuma kārtībā 50,-
Prasības pieteikums bezstrīdus kārtībā 200,-
Prasības pieteikums laulības šķiršanai 150,-

Prasības pieteikums laulības šķiršanai ar laulāta mantu sadale un uzturlīdzekļu piedziņu

360,-
Mantojuma masas noformēšana -no 3-5% no mantojuma masas/vai pēc vienošanas pēc vienošanās
Juridiska apkalpošana fiziskam un juridiskam personam pēc vienošanās
Darba līguma sastādīšana 40,-
Sadarbības līguma izstrādāšana 25/50,-
Iekšējas kārtības noteikumu sastādīšana  
Mini 40,-
Midi 60,-
Maxi 100,00
Klātbūtne pie notāra 1 st. 50,-

Pieteikums par izpildu lietu atjaunošanu (t.izp.)

60,-
Piedalīšanās izsolē 150,-
Dāvinājuma līgums 57,-
Nodokļu jautājuma risinājumi 30,-

Pieteikums par tiesas nolēmuma izpildes atlikšanu

70,-
Lūgums bāriņtiesai (par mantojuma aizgādnību) 71.15,-